Tháng Mười 28, 2016
ton-lop-lay-sang-ultra

Tôn nhựa lấy sáng kháng hóa chất Alsynite Ultra

Tôn nhựa lấy sang kháng hóa chất ALSYNITE ULTRA  là tôn nhựa gia cường sợi thủy tinh (FRP – Fibre Reinforced Polyester) chất lượng cao, có […]
Tháng Mười 28, 2016
ton-lop-lay-sang-ultra-cool2

Tôn nhựa lấy sáng sợi thủy tinh Alsynite Ultra Cool

ALSYNITE ULTRA-COOL là tấm Nhựa gia cường sợi thủy tinh (FRP – Fibre Reinforced Polyester) chất lượng cao. Tương tự như loại ALSYNITE ULTRA nhưng đã […]
Tháng Mười 28, 2016
ton-lop-lay-sang-everlite-r74

Tôn sáng sợi thủy tinh cao cấp Alsynite Everlite R74

ALSYNITE EVERLITE R74 là tấm Nhựa gia cường sợi thủy tinh (FRP – Fibre Reinforced Polyester) chất lượng cao được xem như là sản phẩm nền […]