Tháng Mười 27, 2016
ld-tam-lop-lay-sang3

Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp rỗng ruột

Sau đây là thông tin hướng dẫn cách lắp đặt tấm twinLite®. Vui lòng đọc kỹ và theo chỉ dẫn trước khi lắp đặt tấm. Để […]
Tháng Mười 27, 2016
f-ton-nhua-lay-sang

Vận chuyển và bảo quản

Những quy trình dưới đây được khuyến cáo khi vận chuyển và bảo quản twinLite, twinLite X-3, Solarlite, Solite, SolarFlat, and SolarTuff sheets: Khi vận chuyển […]
Tháng Mười 27, 2016
f-tam-nhua-lay-sang3

Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp dạng sóng

Sau đây là thông tin hướng dẫn cách lắp đặt tấm SolarTuff®. Vui lòng đọc kỹ và theo chỉ dẫn trước khi lắp đặt tấm. Để […]
Tháng Mười 27, 2016
tam-nhua-lay-sang

Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp đặc ruột

Sau đây là thông tin hướng dẫn cách lắp đặt tấm SolarFlat®. Vui lòng đọc kỹ và theo chỉ dẫn trước khi lắp đặt tấm. Để […]