Hỗ trợ kỹ thuật

Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp rỗng ruột

Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp rỗng ruột

Sau đây là thông tin hướng dẫn cách lắp đặt tấm twinLite®. Vui lòng đọc kỹ và theo chỉ dẫn trước khi lắp đặt tấm. Để có thêm thông tin, vui lòng...

Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp dạng sóng

Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp dạng sóng

Sau đây là thông tin hướng dẫn cách lắp đặt tấm SolarTuff®. Vui lòng đọc kỹ và theo chỉ dẫn trước khi lắp đặt tấm. Để có thêm thông tin, vui lòng...

Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp đặc ruột

Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp đặc ruột

Sau đây là thông tin hướng dẫn cách lắp đặt tấm SolarFlat®. Vui lòng đọc kỹ và theo chỉ dẫn trước khi lắp đặt tấm. Để có thêm thông tin, vui lòng...

Vận chuyển và bảo quản

Vận chuyển và bảo quản

Những quy trình dưới đây được khuyến cáo khi vận chuyển và bảo quản twinLite, twinLite X-3, Solarlite, Solite, SolarFlat, and SolarTuff sheets: