Tin tuyển dụng

Xin cám ơn. Hiện tại IMPACK chưa có thông tin tuyển dụng.