TẤM LỢP LẤY SÁNG POLYCARBONATE

TẤM LỢP LẤY SÁNG POLYCARBONATE

Impack Việt Nam là nhà sản xuất vật liệu tán dù trong suốt chất lượng, bền đẹp. Sau đây là danh sách các thương hiệu tán dù trong suốt của Impack Vietnam:

 

Tấm Lợp Lấy Sáng Polycarbonate Rỗng Ruột TwinLite

Tấm Lợp Lấy Sáng Polycarbonate Rỗng Ruột TwinLite

 

Chi tiết >>

 

Tấm Lợp Polycarbonate SolarLite

 

 

Chi tiết >>

 

Tấm Lợp Lấy Sáng Rỗng Ruột Solite Và X-Lite

 

Chi tiết >>

 

Tấm Lợp Lấy Sáng Polycarbonate Đặc Ruột SolarFlat

 

Chi tiết >>

Tôn Nhựa Lấy Sáng Polycarbonate SolarTuff

 

Chi tiết >>

 

 


 

Độ truyền sáng của tấm nhựa lợp lấy sáng polycarbonate (LT/HT)

 

Các đặc điểm (Spec)

 

Ưu điểm tấm poly (advantage)

 

Các loại sản phẩm tấm lợp lấy sáng polycarbonate (classification)